MAJLIS PENGURUSAN KOMUNITI KAMPUNG (MPKK)

KAMPUNG JERAM, MUKIM JERAM, DUN JERAM

01 JANUARI 2019

BIL

NAMA

JAWATAN / KETUA BIRO

KELULUSAN

1

Khairul Zamri Bin Hj. Jamal

Pengerusi Mpkk

Ketua Kampung

Ijazah Sarjana (Master Degree / Post-Graduate)

2

Ruhaizah Bt Hj Abdullah

Setiausaha Mpkk

Cert In Secretary & STPM

3

Nadziā€™e Bin Mohamed Hussin

Pengurursan Kewangan

SPM

4

Md. Arifin Bin Abdul Hamid

Keselamatan Dan Kesihatan

SPM / Sijil Latihan & Siasatan PDRM

5

Jamaluddin Bin Osman

Pembangunan Prasarana

SPM

Nota : Mahir Bertutur Dan Menulis Bahasa Cina

6

Hanizah Binti Ismail

Ekonomi Dan Keusahawanan

Diploma In Business

7

Aida Binti Mohd Shan

Kesejahteraan Dan Keceriaan

SPM

8

Saiful Nizam Bin Abd Rahim

Pemantapan Spiritual

SPM

9

Rahim Bin Md Noh

Kebajikan Dan Kesukarelawan

SPM

10

Evan Herianto Bin Indra Riau

Belia Sukan Dan Ngo

SPM

11

Zaiton Binti Mohd Yajid

Hal Ehwal Wanita Dan Keluarga

SPM

12

Johariah Binti Eusoff

Pendidikan Dan Inovasi

SPM

13

Rohaya Bt Baharuddin

Infastruktur Dan Komunikasi

SPM